Anna Lis

Llicenciada en Filosofia per la Universitat de València. Fins al moment de la seua jubilació va exercir com a professora d’eixa matèria en l’ensenyament secundari. Ha publicat treballs en el marc de diversos projectes didàctics coeducatius i per a l’ensenyament de la filosofia i l’ètica. És autora dels articles “El preciosisme: feminisme i amor”, dins del llibre col·lectiu Reflexión multidisciplinar sobre la discriminación sexual (1993); “¿Es ciego el amor?”, en Lecturas para estrenarse en Ética (1999), i dels assajos Passió, revolta i pacte. Les cares ocultes de l’amor (2003) i La subversión de l’amor. Más allá de las diferencias de género (2005). Després de Les temptacions (2011), Darreres oportunitats és la seua segona incursió en la literatura de ficció.