• Entre dones

    Entre dones

    Anna Moner, Lliris Picó, Sebastià Carratalà, Anna Moner, Carme Manuel, Pepa Guardiola, Isabel Garcia Canet, Raquel Ricart, Maria Josep Escrivà, Mercè Climent, Isabel Canet Ferrer, Núria Cadenes